Avancerade principer för läkemedelsformulering, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 27 september 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-39006 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 21 augusti 2023 – 28 augusti 2023

Behörighet: 150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla (1) galenisk farmaci och farmakokinetik 15 hp eller (2) Molekylär biofarmaci 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupad förståelse för läkemedels molekylegenskaper och hur det påverkar val av formulering och administrationsväg. Den beskriver vidare hur farmakokinetiska och farmakodynamiska modeller används för att prediktera läkemedels biotillgänglighet och effekt för olika administrationsvägar.

Vi relaterar barriäregenskaper (fysiologiska, biokemiska, kemiska), transportproteiner och enzymer till deras betydelse för läkemedelstillförsel via olika administrationsvägar. Detta inkluderar cellodlingsmodeller för att studera mekanismer för läkemedelstransport över biologiska barriärer.

Vi studerar intracellulär läkemedelstillförsel och subcellulär läkemedelsdistribution och hur man väljer lämpliga läkemedelsformuleringar för att läkemedel ska kunna ta sig över dessa barriärer. Kursen kommer vidare att behandla formuleringsprinciper för olika administrationsvägar; pulmonärt, parenteralt, oralt, dermalt och vaginalt. Detta innefattar kolloidala och halvfasta system (till exempel liposomer, geler), fasta mesoporösa bärare, nanobärare och prodrogstrategier samt avancerade karakteriseringsmetoder av läkemedelsformuleringar in silico och in vitro.

Slutligen kommer vi att diskutera regulatoriska aspekter vid val av formulering och beredningsform.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Per Larsson

E-post: per.r.larsson@uu.se