Patientcentrerad läkemedelsformulering, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 september 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39004 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 22 september 2022 – 29 september 2022

Behörighet: För sökande inom:

Apotekarprogrammet ska den studerande ha minst 150 hp inom programmet inklusive godkänd(a) programkurs(er) i galenisk farmaci och farmakokinetik.

Mastersprogrammen i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling ska den studerande ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci eller motsvarande.

För antagning till fristående kurs krävs minst 150 hp, varav minst 15 hp i galenisk farmaci och farmakokinetik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupad förståelse för olika typer av kontrollerad, målstyrd och selektiv läkemedelsfrisättning. Detta inkluderar diffusion av läkemedel från matrissystem, hydrogeler, samt responsiva och partikel-baserade läkemedelsformuleringar och hur dessa tillämpas mot specifika ställen i kroppen såsom till det centrala nervsystemet, lymfatiska systemet och mag-tarmkanalen.

Den behandlar vidare hur sjukdom orsakar fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar och hur detta skapar förutsättningar för målstyrd och individanpassad läkemedelsterapi. Vi studerar fysiologiskt initierade frisättningsprinciper för läkemedel som kan användas, såsom metabolisk eller mikrobiell aktivering. Kursen kommer vidare att ge en ökad förståelse för hur läkemedels upptag in i celler kan stimuleras genom att binda till receptorer på specifika celler och läkemedelsformuleringsprinciper som utnyttjar konjugering till ligander, till exempel antikroppar.

Vi kommer även att utreda aspekter på individanpassade läkemedelsberedningar och teranostiska läkemedelsformuleringar som kombinerar behandling och diagnostik (framförallt bildgivande diagnostik), samt stimulus-responsiva system. Detta innefattar även läkemedelsformuleringar av makromolekyler, till exempel proteiner och peptider, vacciner, gener och oligonukleotider, samt deras intracellulära frisättning. Slutligen kommer kursen att belysa nya formuleringsteknologier (till exempel mikrofluidik), additiv tillverkning (3D-printing av läkemedelsberedningar) och kontinuerlig tillverkning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Per Larsson

E-post: per.larsson@farmaci.uu.se