Introduktion till nanomedicin, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39005 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 23 november 2022 – 30 november 2022

Behörighet: För sökande inom:

Apotekarprogrammet och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik ska den studerande ha minst 150 hp inom programmet inklusive godkänd(a) programkurs(er) i fysikalisk kemi och galenisk farmaci.

Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling ska den studerande ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci.

För antagning till fristående kurs krävs minst 150 hp, varav minst 15 hp i fysikalisk kemi och galenisk farmaci.

Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger förståelse för principer inom nanomedicin, särskilt med avseende på samband mellan fysikalkemiska egenskaper hos nanomaterial, möjliga administreringsvägar och deras interaktion med celler och vävnader i kroppen. Den behandlar vidare nanopartiklars beteende i biologiska vätskor (till exempel plasma, tarmvätska) och kolloidal stabilitet.

Vi berör de grundläggande principerna för aktiv (med ligander) och passiv (till exempel för cancerterapi) målstyrning till och upptag av nanopartiklar i celler och vävnader i kroppen. Kursen kommer vidare att ge en förståelse för egenskaper hos olika typer av nanovehiklar och nanobärare samt de viktigaste syntes-och karakteriseringsmetoderna. Särskild vikt läggs även vid diagnostiska material som kan användas i bildgivande metoder eller i teranostiska formuleringar som kombinerar sjukdomsterapi och diagnos.

Slutligen behandlar vi toxiska, farmakokinetiska och regulatoriska aspekter av nanomaterial i biomedicinska användningar. För toxicitet inkluderar detta jämförelse av olika externa barriärer i tarm, lunga, näsa och hud som utsätts för nanomaterial.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Per Larsson

E-post: per.larsson@farmaci.uu.se