Introduktion till nanomedicin, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 november 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-39005 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling  naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla (1) fysikalisk kemi och galenisk farmaci 13 hp eller (2) Molekylär biofarmaci 7,5 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger förståelse för principer inom nanomedicin, särskilt med avseende på samband mellan fysikalkemiska egenskaper hos nanomaterial, möjliga administreringsvägar och deras interaktion med celler och vävnader i kroppen. Den behandlar vidare nanopartiklars beteende i biologiska vätskor (till exempel plasma, tarmvätska) och kolloidal stabilitet.

Vi berör de grundläggande principerna för aktiv (med ligander) och passiv (till exempel för cancerterapi) målstyrning till och upptag av nanopartiklar i celler och vävnader i kroppen. Kursen kommer vidare att ge en förståelse för egenskaper hos olika typer av nanovehiklar och nanobärare samt de viktigaste syntes-och karakteriseringsmetoderna. Särskild vikt läggs även vid diagnostiska material som kan användas i bildgivande metoder eller i teranostiska formuleringar som kombinerar sjukdomsterapi och diagnos.

Slutligen behandlar vi toxiska, farmakokinetiska och regulatoriska aspekter av nanomaterial i biomedicinska användningar. För toxicitet inkluderar detta jämförelse av olika externa barriärer i tarm, lunga, näsa och hud som utsätts för nanomaterial.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Per Larsson

E-post: per.r.larsson@uu.se