Extemporetillverkning av läkemedel, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37100 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 23 november 2022 – 30 november 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 april 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87100 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 21 april 2023 – 28 april 2023

Behörighet: Sökande inom Receptarieprogrammet (FRC1Y) ska uppfylla de generella behörighetskraven till termin 5, dvs. att kursen Farmakologi II med läkemedelskemi ska vara godkänd, modulerna skriftlig presentation och muntlig presentation från Professionell utveckling 3: Receptarien som granskare av läkemedelsinformation ska vara godkända samt att alla kurser på termin 1-4 ha genomgåtts. Utöver detta krävs att kurserna Galenisk och fysikalisk farmaci I och II är godkända.

Sökande till fristående kurs samt sökande inom masterprogrammet i läkemedelsanvändning (FLM2M) och masterprogrammet i läkemedelsutveckling (FLU2M) ska ha receptarieexamen, inklusive kunskaper motsvarande 60 hp farmaci och/eller farmaceutisk vetenskap inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci. Annan utbildning prövas individuellt.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Under kursen får kursdeltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om framställning och kontroll av extemporetillverkade läkemedel. Utbildningen ska förbereda för verksamheter inom läkemedelsområdet vad gäller framställning och bedömning av bruksfärdiga läkemedel som bereds för tillfället (ex tempore) i liten skala. Stor tyngd läggs på kursens praktiska laborativa moment, under vilka icke-sterila och sterila extemporeberedningar framställs enligt gängse tillverkningsrutiner.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Studierektor Josefina Nordström

E-post: josefina.nordstrom@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 45 50