Extemporetillverkning av läkemedel 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-39002 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 24 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-89002 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: För sökande inom Receptarieprogrammet skall den studerande ha minst 120 hp inklusive godkänd kurs galenisk och fysikalisk farmaci, 10,5 hp samt ha genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5 inom programmet.
Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling inklusive grundläggande kunskaper i galenisk farmaci.
Antagen till masterprogrammet i läkemedelsanvändning inklusive grundläggande kunskaper i galenisk farmaci.
Behörig att antas till fristående kurs är den som har receptarieexamen, inklusive kunskaper motsvarande 60 hp farmaci och/eller farmaceutisk vetenskap inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci. Annan utbildning prövas individuellt. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Anmärkning: Samläsning med Receptarieprogrammet varför antalet platser är begränsat.

Om kursen

Kursen omfattar vissa farmaceutiska arbetsmetoder och tekniker, läkemedelsformer och deras egenskaper, framställning och kontroll. I kursen ingår också kvalitetsvärdering av extemporeberedda läkemedel. Utbildningen ska förbereda för verksamheter inom läkemedelsområdet vad gäller framställning och bedömning av bruksfärdiga läkemedel som bereds för tillfället (ex tempore) i liten skala.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Fax: 018-471 4223

Studierektor Josefina Nordström

E-post: josefina.nordstrom@farmaci.uu.se

Telefon: 018-471 45 50