Läkemedelsformulering, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 28 november 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-37104 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 150 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla galenisk farmaci. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i läkemedelsformulering och tillverkning av framförallt fasta beredningar. Kursen behandlar karaktärisering av fasta materials fysikaliska egenskaper, system för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel samt formulering, stabilisering och frystorkning av proteinläkemedel samt optimerad administrering av dessa.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Studierektor Josefina Nordström

E-post: josefina.nordstrom@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 45 50