Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39010 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 21 november 2022 – 29 november 2022

Behörighet: För sökande inom:

- Apotekarprogrammet ska den studerande ha minst 150 hp inom programmet samt ha genomgått alla kurser på termin 1-7 inom programmet.

-Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik ska den studerande ha minst 120 hp inom programmet inklusive kurser motsvarande Sannolikhet och statistik 5 hp, Läkemedelskemi 7,5 hp samt Farmakokinetik 7,5 hp.

- Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling krävs antagning till programmet samt genomgången kurs i Läkemedelsutveckling 7,5 hp.

Masterprogrammet i Läkemedelsmodellering krävs antagning till programmet samt genomgången kurs i Läkemedelsutveckling 7,5 hp.

- För fristående kurs krävs minst 150 hp från naturvetenskaplig eller teknisk utbildning, varav kunskaper motsvarande minst 60 hp inom ämnena farmaci, farmaceutisk vetenskap, farmaceutisk biovetenskap och/eller läkemedelskemi, samt kurser motsvarande Statistik minst 4,5 hp, Läkemedelskemi minst 6 hp och Farmakokinetik minst 7,5 hp. Annan utbildning prövas individuellt. Kunskaper i engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen behandlar användandet av statistiska metoder för att analysera och modellera kemiska och biologiska data inom läkemedelsutvecklingsprocessen. Genom att applicera olika metoder på relevanta exempel får du praktisk erfarenhet av statistiska metoder och programvaror.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Per Larsson

E-post: per.larsson@farmaci.uu.se

Telefon: 018-471 53 96