Biokemiska mekanismer för genreglering, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87603 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 9 januari 2023 – 26 januari 2023

Behörighet: Inom apotekarprogrammet ska den studerande ha minst 150 hp inklusive godkänd kurs i Farmaceutisk biokemi samt genomgått alla kurser på termin 1-7.

Inom receptarieprogrammet ska den studerande ha minst 120 hp inklusive godkänd kurs i Farmaceutisk biokemi med cellbiologi, samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5.

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

För fristående kurs krävs 150 hp varav minst 60 hp biovetenskap inkl. biokemi eller motsvarande kunskaper inom farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk, naturvetenskaplig, biomedicinar- eller civilingenjörsutbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen utnyttjar aktuella forskningsproblem för att illustrera olika genregleringsbegrepp och olika aspekter på genreglering. Områden som behandlas är bland annat: transkriptionell och posttranskriptionell reglering; cellsignalering; genetisk polymorfism och effekt av läkemedel på olika individer etcetera. Kursen ger också inblick i aktuell forskningsverksamhet och metodik inom genregleringsstudier.

Efter avslutad kurs ska du:

 • kunna redogöra för olika typer av mekanismer för genreglering på transkriptionell och posttranskriptionell nivå
 • kunna förklara hur läkemedel och kroppsfrämmande ämnen kan påverka genexpression
 • kunna beskriva den molekylära bakgrunden till sjukdomstillstånd och terapiformer där effekter på genexpression är av central betydelse
 • kunna redogöra för olika typer av metodik för att studera genreglering och cellsignalering på olika nivåer samt strategier för att tillämpa dessa på forskningsproblem
 • redogöra för vad forskning inom genregleringsområdet kan innebära, teoretiskt och experimentellt
 • kunna tolka och analysera avancerad litteratur inom det cellbiologiska forskningsområdet.
 • skriftligt och muntligt kunna sammanfatta och redovisa vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet cellbiologi-genreglering på engelska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Maria Norlin

E-post: maria.norlin@farmbio.uu.se

Telefon: 018-471 43 31