Molecular imaging med fokus på PET, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 28 november 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-35012 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Molecular imaging (MI) är i grunden ett multidisciplinärt område. För fördjupad förståelse av metoden krävs att kursen belyser samtliga delar av kedjan från fysiken bakom instrumenten, via inmärkning av molekyler, validering av dessa in vitro och in vivo, till att exemplifiera de frågeställningar som bäst besvaras av MI. Kursen behandlar

 • radiokemi för utveckling av spårmolekyler
 • prekliniska metoder för in vitro validering av spårmolekyler
 • preklinisk in vivo imaging med PET- och SPECT-spårmolekyler
 • bildanalys och bildhanteringsverktyg
 • spårmolekylers farmakokinetik
 • kvantifiering och modellering
 • PET som redskap för läkemedelsutveckling samt
 • klinisk användning av PET, till exempel inom neurologi, onkologi, kardiologi, metabola sjukdomar och psykiatri.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för läkemedelskemi

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3

Box 574, 751 23 UPPSALA

Telefon: 018-471 4271 018-471 4236

Farmaceutisk studievägledning

E-post: pharmmaster@uu.se

Telefon: 018-471 44 36