Global farmaci, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 23 mars 2023

  Slutdatum: 27 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87202 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: För studerande på Apotekarprogrammet gäller att den studerande ska ha minst 150 hp inklusive godkänt betyg på kurserna Farmakognosi, 7,5 hp och Farmaceutisk bioteknologi, 3 hp samt ha följt alla tidigare kurser på termin 1-7.

För studerande på receptarieprogrammet gäller att den studerande ska ha minst 120 hp inklusive godkänt betyg på kurserna Farmakognosi och läkemedlens ursprung, 6 hp och Läkemedels struktur och analys, 7,5 hp eller kursen Läkemedlens ursprung, struktur och analys, 13,5 hp samt ha följt alla tidigare kurser på termin 1-5.

Behörig att antas till fristående kurs är den som har kunskaper motsvarande: a) receptarieexamen 120 hp, kompletterad med fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp. b) 150 hp inklusive 120 hp i kemi och biologi, samt fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp. c) motsvarande kunskaper inom ämnesområdet. För samtliga krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Delar av kursmaterial och undervisning kan vara på engelska.

Om kursen

Kursen behandlar globala variationer i traditionell medicin som relateras till västerländsk medicin. Inledningsvis studeras de traditionella medicinska systemen som idag praktiseras globalt, exempelvis Ayurveda och kinesisk medicin. Den senare delen av kursen genomförs i ett land där denna samverkan med västerländsk medicin kan studeras, till exempel Sri Lanka, Taiwan eller Egypten. Alternativt stannar du kvar i Sverige och skriver under handledning ett mer omfattande litteraturarbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Universitetsadjunkt Christina Wedén

E-post: christina.weden@farmbio.uu.se