Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 27 september 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-37203 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller webbföreläsningar, redovisning med inspelad presentation och litteraturuppgifter.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • VT 2024, 100 %, Distans

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 15 februari 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-87203 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller webbföreläsningar, redovisning med inspelad presentation och litteraturuppgifter.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 150 hp varav 60 hp i kemi eller biologi och fortsättningskurser (på lägst nivå G2F/C) inom farmaceutisk vetenskap om minst 22,5 hp eller Farmakognosi B 15 hp. Alternativt inom Apotekarprogrammet: 150 hp inom programmet, inklusive kurs i farmakognosi; eller inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: 150 hp inom programmet, inklusive kurs i analytisk kemi 10 hp, farmakologi 7,5 hp och läkemedelskemi 7,5 hp; eller antagen till Masterprogram i läkemedelsutveckling.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger ökade kunskaper om användningen av naturprodukter i modern läkemedelsforskning. I kursen behandlas moderna metoder för att finna nya biologiskt aktiva substanser i naturen, samt hur denna kunskap kan utnyttjas för utveckling av nya läkemedel eller farmakologiska verktyg.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Universitetsadjunkt Christina Wedén

E-post: christina.weden@farmbio.uu.se