Farmakognosi, 6 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 november 2022

  Slutdatum: 22 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37206 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 26 april 2023

  Slutdatum: 28 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87206 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande farmaceutisk vetenskap, 

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert, 

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 

Farmaceutisk cellbiologi, 

Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation, 

Biofysikalisk kemi med matematik, 

Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi, 

Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi, 

Fysiologi, 

Farmakologi, 

Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 

Farmakokinetik och farmakodynamik

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13000 kr

Studieavgift, totalt: 13000 kr

Anmärkning: Delar av kursmaterial och undervisning kan vara på engelska.

Om kursen

Kursen är en introduktion till ämnet farmakognosi och ska ge dig grundläggande kunskaper om naturprodukters roll vid utveckling och framställning av läkemedel. Kursen innefattar laborationer och andra obligatoriska moment.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Universitetsadjunkt Christina Wedén

E-post: christina.weden@farmbio.uu.se