Läkemedel i miljön, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 september 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39302 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 22 september 2022 – 29 september 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 20 februari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-89302 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 13 februari 2023 – 20 februari 2023

Behörighet: Apotekarprogrammet: Minst 150 hp inom programmet samt genomgått alla kurser på termin 1-7.

Receptarieprogrammet FRE1Y: Minst 120 hp inom programmet samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5.

Masterprogrammet i läkemedelsanvändning och fristående kurs: Minst 150 hp inom farmaci eller medicin.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Läkemedels påverkan på miljön är ett högst aktuellt område som kräver stora insatser av alla aktörer. Läkemedel i miljön kan påverka fiskar och vattenlevande djur och därmed hela ekosystem. Antibiotika som kommer ut i naturen har både konsekvenser för naturen samt allvarliga hälsokonsekvenser. Kursen belyser dagens och morgondagens miljöutmaningar globalt och lokalt från läkemedelsproduktion till läkemedelsanvändning, spridning i miljön, vattenrening och kassation. Genom kursen får du, utöver kunskap inom ämnet, kontakt med nyckelaktörer såsom läkemedelsindustrin, apotekskedjor, myndigheter och regioner genom föreläsningar, workshops och studiebesök.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Charlotta Heijkenskjöld

E-post: charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se