Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 29 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39301 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 24 oktober 2022 – 31 oktober 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 23 mars 2023

  Slutdatum: 27 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-89301 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 16 mars 2023 – 30 mars 2023

Behörighet: Apotekarprogrammet: Minst 150 hp inom programmet samt genomgått alla kurser på termin 1-7. Grundkursen i Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi ska vara godkänd.

Receptarieprogrammet: Minst 120 hp inom programmet samt ska ha genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5. Grundkursen i Farmakoepidemiologi och hälsoekonomi ska vara godkänd.

Masterprogrammet i läkemedelsanvändning och fristående kurs: Minst 150 hp inom farmaci, medicin eller naturvetenskaplig utbildning inklusive 7,5 hp i läkemedelsepidemiologi. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen ger kunskap om olika metoder som kan användas för att beskriva, analysera och förstå hur läkemedel förskrivs och används i samhället. Kursen består av studiebesök, föreläsningar och seminarier kring vad som påverkar läkemedelsanvändningen, hur man jämför läkemedelsanvändningen mellan olika länder, befolkningsgrupper eller vårdgivare och patienters följsamhet till ordination. Vi diskuterar också aktuell forskning om läkemedelsanvändningen hos särskilda patientgrupper (gravida, barn, äldre) samt inom olika terapiområden som antibiotika, hjärt-kärlläkemedel, psykofarmaka och cancer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Charlotta Heijkenskjöld

E-post: charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se