Culture and Health 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 8 mars 2021

Slutdatum: 11 april 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-90011 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 120 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursens mål är att skapa förståelse för antropologiska perspektiv på människans livscykel, sociokulturella aspekter på hälsa och sjukdom, hälsoproblem i olika kulturella miljöer, samt tro på och utövande av olika typer av behandlingar i olika kulturer. Kursen betonar transkulturell kommunikation som ett medel för att övervinna kulturella fördomar. Målet skall uppnås genom att integrera teori och praktik, anknyta till forskning samt ge de studerande möjlighet att komma i kontakt med människor från olika kulturer. Forskningsmetodik inom kulturell vård och medicinsk antropologi är integrerad i kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Calle Martinsson

E-post: calle.martinsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 84