Vårdplanering och kvalitetsutveckling C, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-90014 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 22 december 2021 – 17 januari 2022

Behörighet: Högskoleutbildning inom vårdområdet om minst 150 hp. Minst 60 hp ska vara inom vårdvetenskap varav minst 30 hp på B-nivå eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen fördjupar forskningsmetodologiska kunskaper för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete och ska med fördel läsas tillsammans med kursen Vetenskaplig metodik II 7,5 hp. Dessa kurser tillsammans ger behörighet till kursen Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp (grundnivå) som ges under höstterminen. Kursen riktar sig främst till studenter som saknar ett 15 hp examensarbete i sin vårdvetenskapliga grundutbildning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Maria Peippo

E-post: maria.peippo@pubcare.uu.se