Trends in Global Health 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus Inställd

Startdatum: 5 oktober 2020

Slutdatum: 8 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-40004 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 120 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Du förväntas själv stå för extra kostnader i samband med studiebesöken.

Om kursen

Kursen ger förståelse för trender i global hälsa i relation till kulturella och socioekonomiska miljöer, nationella och internationella perspektiv, multidisciplinära aspekter och tillgång på hälsovård. Genom integrering av teori och praktik, anknytning till forskning samt egna fältstudier (främst i samband med studiebesök) ges du erfarenhet av hälsovårdssystem i olika delar av världen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Calle Martinsson

E-post: calle.martinsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 84