Vetenskaplig metodik II 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 28 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-90022 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Högskoleutbildning inom vårdområdet om minst 150 hp. Minst 60 hp ska vara inom vårdvetenskap varav minst 30 hp på B-nivå eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande forskningsmetodologiska kunskaper. Den ger tillsammans med kursen Vårdplanering och kvalitetsutveckling, fortsättningskurs C 7,5 hp behörighet till kursen Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp (grundnivå) som ges under höstterminen. Kursen riktar sig främst till studenter som saknar ett 15 hp examensarbete i sin vårdvetenskapliga grundutbildning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Annie Lundberg

E-post: annie.lundberg@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 65