Examensarbete i vårdvetenskap 2020/2021 (15 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-40017 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Högskoleutbildning inom vårdområdet om 165 hp. 75 hp ska vara inom vårdvetenskap, varav 30 hp på B-nivå och 15 hp på C-nivå. På C-nivå ska 7,5 hp i vetenskaplig metodik ingå, som ska innehålla både kvantitativ och kvalitativ metod.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Examensarbetet kan användas i en kandidatexamen med huvudområdet vårdvetenskap.

Om kursen

Kursen består av ett skriftligt examensarbete på grundnivå som skrivs i grupper om två (eller enskilt vid beslut av examinator). Examensarbetet kan innefatta en sammanställning av vetenskaplig litteratur eller vara baserad på genomförd empirisk undersökning. Du får träning i att genomföra, presentera och kritiskt granska ett vetenskapligt arbete inom vårdvetenskap.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Annie Lundberg

E-post: annie.lundberg@pubcare.uu.se