Reaktiveringskurs för legitimerade sjuksköterskor 2020/2021 (3 hp)

Sommar 2020, 100 %, Campus

Startdatum: 8 juni 2020

Slutdatum: 21 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2020

Anmälningskod: UU-90026 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Sjuksköterskeexamen samt av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursens syfte är att du som legitimerad sjuksköterska få aktuella kunskaper för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov för att kunna utföra god och patientsäker vård. Kursen innehåller bland annat medicinsk teknik och HLR, riskbedömning av akuta vårdbehov, läkemedelshantering, vårdhygien och palliativ vård.

Kursen innehåller 2,5 dagars färdighetsträning på kliniskt träningscentrum (KTC) på Akademiska sjukhuset i Uppsala och två dagars fältstudier i vården. Fältstudier anordnas i samråd med din kommande arbetsgivare alternativt om sådan saknas, i samråd med hälso- och sjukvårdshuvudmän inom Uppsala län. Schemalagda seminarier sker via webben. Du behöver en dator med internetanslutning, webbkamera och mikrofon för att kunna delta i kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675