Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 7 november 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-40030 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Antalet obligatoriska sammankomster, inklusive examination, är fem heldagar. Sammankomsterna är förlagda till Uppsala och utgörs av seminarier och expertföreläsningar. Studium används för webbföreläsningar, kommunikation, distribution av kursmaterial och inlämningsuppgifter.
  För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar: 5

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 29 juli 2021 – 15 augusti 2021

Behörighet: Sjuksköterske-, fysioterapeut-, dietist- eller arbetsterapeutexamen samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska, fysioterapeut, dietist eller arbetsterapeut.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen inriktar sig i huvudsak på cancer hos vuxna och syftar till att du ska få fördjupad kunskap om cancerprevention, epidemiologi, cancerbiologi/patofysiologi och diagnostik av cancersjukdom. Kursen syftar även till att ge ökad kunskap om befintliga/framtida medicinska/ kirurgiska behandlingsmetoder, strålbehandling och evidensbaserade metoder för att identifiera omvårdnadsbehov vid cancersjukdomar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Maria Peippo

E-post: maria.peippo@pubcare.uu.se