Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 28 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-90013 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom vårdvetenskap/omvårdnad samt därutöver kurser om 30 hp varav 15 hp på avancerad nivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Kursen utgör tillsammans med kursen Teorier och modeller inom vårdvetenskap de teorikurser som tidigare fanns inom kurspaketet Vårdvetenskap D. Kursen Examensarbete inom vårdvetenskap som tidigare fanns inom kurspaketet Vårdvetenskap D kan sökas som fristående kurs till höstterminen 2020.

Om kursen

Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå som vill fördjupa sina kunskaper om forskningsdesign och metoder inom vårdvetenskap. Den är särskilt lämplig för studenter som avser skriva examensarbeten på avancerad nivå. Kursen tar upp olika typer av forskningsfrågor och vilka olika vetenskapliga metoder som kan användas för att besvara dem. Vidare beskrivs olika typer av designer såsom experimentella studier och intervjustudier samt deras styrkor och svagheter. Slutligen behandlas olika metoder för att samla in, analysera och tolka kvantitativa och kvalitativa data. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Nina Carlsson

E-post: nina.carlsson@pubcare.uu.se