Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 7 november 2022

  Slutdatum: 11 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-40033 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller tre obligatoriska kursdagar via Zoom (dagtid). För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 29 juli 2022 – 11 september 2022

 • VT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 23 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-90033 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller tre obligatoriska kursdagar via Zoom (dagtid). För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 22 december 2022 – 5 februari 2023

 • VT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 24 april 2023

  Slutdatum: 28 maj 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-90035 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller tre obligatoriska kursdagar via Zoom (dagtid). För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 22 december 2022 – 5 februari 2023

Behörighet: Apotekar-, arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, receptarie-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske-, socionom- eller tandläkarexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att handleda universitetsstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med patientarbete inom vårdsektor. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll, samt reflektion, återkoppling och bedömning under VFU.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Maria Peippo (kursadministratör)

E-post: maria.peippo@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 34 86