Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Campus

  Startdatum: 8 november 2021

  Slutdatum: 12 december 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-40033 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 5 september 2021

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 21 mars 2022

  Slutdatum: 24 april 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-90026 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 22 december 2021 – 17 januari 2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 25 april 2022

  Slutdatum: 29 maj 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-90020 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 22 december 2021 – 17 januari 2022

Behörighet: Apotekar-, arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, receptarie-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske-, socionom- eller tandläkarexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att handleda universitetsstudenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdsektor med patientarbete. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll, samt reflektion, återkoppling och bedömning under VFU.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Maria Peippo

E-post: maria.peippo@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 34 86