Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn 2021/2022 (3 hp)

HT21, 50 %, Campus

Startdatum: 8 november 2021

Slutdatum: 12 december 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-40033 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT22, 50 %, Campus

Startdatum: 21 mars 2022

Slutdatum: 24 april 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-90026 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT22, 50 %, Campus

Startdatum: 25 april 2022

Slutdatum: 29 maj 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-90020 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Apotekar-, arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, receptarie-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske-, socionom- eller tandläkarexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 6500 kr

Studieavgift, totalt: 6500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att handleda universitetsstudenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdsektor med patientarbete. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll, samt reflektion, återkoppling och bedömning under VFU.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Maria Peippo

E-post: maria.peippo@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 34 86