Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 28 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-90018 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller fyra obligatoriska tillfällen som innebär heldagar med undervisning, där studenterna deltar fysiskt på campus. Därutöver innehåller kursen obligatoriska tillfällen som innebär två timmars deltagande i diskussioner via kurssidan, i realtid. Utöver de obligatoriska tillfällena, bedrivs kursen på kurssidan genom redan inspelade webbföreläsningar, diskussionsforum, inlämningsuppgifter med mera. Kontakt med lärare och medstudenter sker främst via forum på kurssidan. För att kunna delta i kursen krävs dator med internetanslutning.

Antal obligatoriska träffar för distans: 4

Behörighet: Sjuksköterskeexamen, arbetsterapeutexamen, fysioterapeutexamen eller läkarexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Kursen ges också inom Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning onkologisk vård. 

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om psykologiska reaktioner i samband med cancersjukdom och behandling. Dessutom ger kursen kunskaper om olika interventioner för att förbättra stödet till cancerpatienten med familj.
Observera att kursen innehåller tre obligatoriska träffar på campus. 

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Calle Martinsson

E-post: calle.martinsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 84