Hälsofrämjande ledarskap, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-40019 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 29 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: 180 hp varav minst 90 hp i ett ämne inom medicin, farmaci, samhällsvetenskap eller annat relevant område.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Anmärkning: Vissa moment kan komma att ges på engelska. Kursen ges inom Masterprogrammet i folkhälsa.

Om kursen

Kursen bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer. I kursen finns även ett avsnitt om motsatsen till det hälsofrämjande ledarskapet, alltså det destruktiva ledarskapet, samt hur rehabiliteringsarbetet tillbaka till arbetslivet kan utformas för personer med sjukskrivning. Målsättningen är att du ska tillägna dig olika verktyg som kan stärka dig i en ledarroll när det gäller hälsofrämjande arbete i olika organisationer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Nina Carlsson (kursadministratör)

E-post: nina.carlsson@pubcare.uu.se