Hälsofrämjande ledarskap 2021/2022 (15 hp)

HT21, 50 %, Campus

Startdatum: 30 augusti 2021

Slutdatum: 16 januari 2022

Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-40019 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 180 hp varav minst 90 hp i ett ämne inom medicin, farmaci, samhällsvetenskap eller annat relevant område.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Anmärkning: Vissa moment kan komma att ges på engelska.

Om kursen

Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer. I kursen finns även ett avsnitt om motsatsen till det hälsofrämjande ledarskapet, alltså det destruktiva ledarskapet, samt hur rehabiliteringsarbetet tillbaka till arbetslivet kan utformas för personer med sjukskrivning. Målsättningen är att du ska tillägna dig olika verktyg som kan stärka dig i en ledarroll när det gäller hälsofrämjande arbete i olika organisationer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Nina Carlsson

E-post: nina.carlsson@pubcare.uu.se