Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsoområdet 2019/2020 (15 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-90002 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 180 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Anmärkning: Kursen ingår även i Masterprogram i folkhälsa. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

Om kursen

Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå som vill fördjupa sina kunskaper i att planera och genomföra vetenskapliga projekt inom området folkhälsovetenskap, vårdvetenskap eller motsvarande. Den är särskilt lämplig för studenter som avser skriva magister- eller masteruppsatser inom dessa ämnen. Kursen tar upp olika typer av forskningsfrågor och vilka olika vetenskapliga metoder som kan användas för att besvara dem. Vidare beskrivs olika typer av designer såsom experimentella studier, intervjustudier och epidemiologiska studier samt deras styrkor och svagheter. Slutligen behandlas olika metoder för att samla in, analysera och tolka kvantitativa och kvalitativa data. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Fax: 018-471 6675

Nina Carlsson

E-post: nina.carlsson@pubcare.uu.se