Forska, skriva och kommunicera etiskt, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-40034 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller åtta obligatoriska seminarier via Zoom (dagtid). Kursen är nätbaserad och består av moduler som studenter går igenom självständigt samt nätbaserade seminarier. Aktivt deltagande vid samtliga seminarier är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras. För att kunna delta i undervisning via webben och via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 29 juli 2022 – 21 augusti 2022

 • VT 2023, 25 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-90034 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen innehåller 8 obligatoriska seminarier via Zoom (dagtid). ​Kursen är nätbaserad och består av moduler som studenter går igenom självständigt samt nätbaserade seminarier. Aktivt deltagande vid samtliga seminarier är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras. För att kunna delta i undervisning via webben och via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 23 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: 180 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Inom ramarna för kursen behandlas etiska teorier, lagar och riktlinjer som styr forskningen, god forskningssed, oredlighet i forskningen, etiken i det akademiska skrivandet samt etiska aspekter på forskningskommunikation.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för forsknings- och bioetik

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 Uppsala

Calle Martinsson (kursadministratör)

E-post: calle.martinsson@pubcare.uu.se