Toxikologi 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 3 december 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-38503 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp biovetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, molekylärbiologi, mikrobiologi)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med annan grundkurs i toxikologi. 

Om kursen

Kursen är en grundkurs i toxikologi som vänder sig till den som vill få en grundläggande kunskap om toxikologiska grundbegrepp och hur man bestämmer ett läkemedels eller annan typ av kemikalies toxikologiska profil (både vad gäller akuta och kroniska toxiska effekter). 

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment ingår: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution och metabolism; Mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet; Embryotoxicitet/teratogenicitet; Immunotoxicitet; Toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

Kursen består av en serie föreläsningar och några webbföreläsningar, tillsammans med kursboken, utgör grunden för en skriftlig tentamen mot slutet av kursen. Under kursen ska studenten även fördjupa sig i en toxikologisk frågeställning, som redovisas i form av en uppsats och muntlig presentation (individuellt arbete). 

Kursen är särskilt lämplig för dig som i sitt yrkesutövande behöver ha genomgått en grundkurs i toxikologi för certifiering.

Mer information

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA