Toxikologi, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 28 november 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-38503 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 30 hp biovetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, molekylärbiologi, mikrobiologi)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen är en grundkurs i toxikologi som vänder sig till den som vill få en grundläggande kunskap om toxikologiska grundbegrepp och hur man bestämmer ett läkemedels eller annan typ av kemikalies toxikologiska profil (både vad gäller akuta och kroniska toxiska effekter).

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment ingår:

 • toxikologiska grundbegrepp
 • toxikologiska aspekter på absorption, distribution och metabolism
 • mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem
 • genetisk toxikologi
 • kemisk carcinogenes
 • embryotoxicitet/teratogenicitet
 • toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering
 • farmakovigilans.

Kursen består av en serie föreläsningar samt seminarier. Tillsammans med kursboken utgör de grunden för en skriftlig tentamen mot slutet av kursen. Under kursen ska du även fördjupa sig i en toxikologisk frågeställning, som redovisas i form av en uppsats och muntlig presentation (individuellt arbete).

Kursen är särskilt lämplig för dig som i sitt yrkesutövande behöver ha genomgått en grundkurs i toxikologi för certifiering.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Sonja Buratovic

E-post: sonja.buratovic@farmbio.uu.se