Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-38505 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs:

  Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen ges i form av video/audioföreläsningar samt lärarledda aktiviteter via en webbaserad lärplattform. Plattformen används för individuella uppgifter, gruppövningar och diskussioner. Några av dessa uppgifter och övningar är obligatoriska. Deltagarna erbjuds allmän och individuell feedback på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via lärplattformen och e-post. Ett forum för diskussioner finns också. Examination sker i form av webbaserade tester eller individuella uppgifter. Du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och hörlurar med mikrofon för att kunna delta i kursen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 augusti 2022 – 5 september 2022

 • VT 2023, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-88505 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs:

  Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen ges i form av video/audioföreläsningar samt lärarledda aktiviteter via en webbaserad lärplattform. Plattformen används för individuella uppgifter, gruppövningar och diskussioner. Några av dessa uppgifter och övningar är obligatoriska. Deltagarna erbjuds allmän och individuell feedback på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via lärplattformen och e-post. Ett forum för diskussioner finns också. Examination sker i form av webbaserade tester eller individuella uppgifter. Du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och hörlurar med mikrofon för att kunna delta i kursen.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 20 december 2022 – 20 januari 2023

Behörighet: 180 hp inom farmaci, farmaceutisk vetenskap, medicin, veterinärmedicin, biomedicin eller i kemiteknik med inriktning läkemedel. Utbildningen ska innehålla biomedicinska kurser (farmakologi eller toxikologi) eller motsvarande kunskaper inom ämnesområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

För valbar kurs på Apotekarprogrammets termin 8 inom Uppsala universitet gäller 150 hp inom programmet inklusive godkända kurser i toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering och farmakologi samt följt alla kurser termin 1-7.

Antagen till Masterprogram i läkemedelsanvändning alternativt till Masterprogram i läkemedelsutveckling.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Var vänlig och notera att en kurs i farmakologi eller allmän toxikologi krävs för att vara behörig.

Kursen ges i samarbete med Uppsala Monitoring Centre (UMC). UMC är ansvarig för förvaltningen av WHO:s Programme for International Drug Monitoring och WHO:s globala ICSR-databas.

Om kursen

Denna introduktionskurs ger en kortfattad översikt om principer för preklinisk toxicitetstestning och farmakovigilans. Kursen ska ge insikt om utvärdering av läkemedelskandidater, nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med preklinisk toxicitetstestning eller biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet.

Kursen kommer att fokusera på principer för:

 • Mekanismer för toxicitet och för biverkningar
 • Prekliniska toxicitetsstudier
 • Fas 1 kliniska prövningar
 • Läkemedelsindragningar
 • Risk/nytta bedömning av läkemedelskandidater och marknadsförda läkemedel
 • Farmakovigilans

Vi kommer att diskutera säkerheten för läkemedelskandidater och läkemedel baserade på toxikologiska tester, kliniska studier och allmän användning. Kursen omfattar inte det detaljerade regelverket för toxicitetstestning och farmakovigilans som inrättats av myndigheter som EMA och FDA , eller de webbaserade system för farmakovigilans som inrättats av dessa organ. Kursen omfattar inte heller det detaljerade regelverket för biverkningsrapportering inom läkemedelsindustrin.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Eva Brittebo

E-post: eva.brittebo@farmbio.uu.se