Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 2 november 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-38501 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen ges i form av video/audioföreläsningar samt lärarledda aktiviteter via en webbaserad lärplattform. Plattformen används för individuella uppgifter, gruppövningar och diskussioner. Några av dessa uppgifter och övningar är obligatoriska. Deltagarna erbjuds allmän och individuell feedback på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via lärplattformen och e-post. Ett forum för diskussioner finns också. Examination sker i form av webbaserade tester eller individuella uppgifter. Du måste ha tillgång till en dator med snabb internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon och Adobe Flash/Connect för att kunna delta i kursen.

VT21, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 24 mars 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-88501 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen ges i form av video/audioföreläsningar samt lärarledda aktiviteter via en webbaserad lärplattform. Plattformen används för individuella uppgifter, gruppövningar och diskussioner. Några av dessa uppgifter och övningar är obligatoriska. Deltagarna erbjuds allmän och individuell feedback på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via lärplattformen och e-post. Ett forum för diskussioner finns också. Examination sker i form av webbaserade tester eller individuella uppgifter. Du måste ha tillgång till en dator med snabb internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon och Adobe Flash/Connect för att kunna delta i kursen.

Behörighet: Läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans, 7,5 hp eller minst 2,5 hp från Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans. Inom apotekarprogrammet krävs dessutom minst 150 hp från programmet samt att alla kurser på terminerna 1-7 har genomgåtts.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Kursen ges i samarbete med Uppsala Monitoring Centre (UMC). UMC är ansvarig för förvaltningen av WHO:s Programme for International Drug Monitoring och WHO:s globala ICSR databas.

Om kursen

Denna fortsättningskurs är baserad på samma format som introduktionskursen (Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans) men en mer omfattande kursbok kommer att användas. Kursen ska ge kunskaper om principer för nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet.

Observera att 2,5 hp inom introduktionskursen Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans (3FX011 alternativt 3FX211) eller hela kursen Läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans (3FX200) ska vara godkänd för att du ska vara behörig till denna fortsättningskurs. 

Vi kommer att fokusera på

  • Riskhantering och kommunikation
  • Biverkningsrapportering och metoder för säkerhetsövervakning
  • Farmakogenomikens betydelse för individuell variation när det gäller läkemedelsbiverkningar
  • Allvarliga biverkningar
  • Risk/nytta bedömning av läkemedel särskilt biologiska läkemedel och vaccin samt läkemedel och genetisk variation
Observera att kursen inte omfattar det detaljerade regelverket för farmakovigilans som inrättats av myndigheter som EMA och FDA eller de webbaserade system som inrättats av dessa organ. Kursen omfattar inte heller det detaljerade regelverket för biverkningsrapportering inom läkemedelsindustrin.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Eva Brittebo

E-post: eva.brittebo@farmbio.uu.se