Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktik 2019/2020 (5 hp)

VT20, Eftermiddag, 25 %, Campus

Startdatum: 9 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-93600 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 120 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

I dagens folkhälsoarbete räcker det inte med att vara kunnig inom en specialiserad profession. Det krävs även att olika yrkeskategorier kan samverka interprofessionellt och involvera medborgare för att förebygga och att hantera hälsoproblem. Under den här kursen stärker du din förmåga att bedriva samverkansarbete, i praktik och teori.

Under kursen genomförs ett skarpt projekt i grupp tillsammans med studenter från olika utbildningar och professioner. Utifrån medborgarens behov planerar, genomför och utvärderar kursdeltagarna en folkhälsoaktivitet under ett större publikt evenemang. Under kursens gång testas en uppsättning teoretiska verktyg och praktiska metoder. Genom feedback från kursledare och studenter samt genom den genomförda samverkansaktiviteten bygger kursdeltagarna kompetens inom samverkan och medborgarmedverkan.
Kursen vänder sig till studenter/yrkesverksamma som läst minst fyra terminer på en universitetsutbildning med relevans för folkhälsoarbete i ett brett perspektiv.

Kursen går på kvartsfart under sen eftermiddagstid och går därför att kombinera med annan utbildning. Kursen är ett komplement till olika utbildningar inom folkhälsa, teknik och naturvetenskap och spetsar din utbildningsprofil. Kursen ges huvudsakligen på svenska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-611 5583

E-post: kbh@kbh.uu.se

Helena Grönqvist

E-post: helena.gronqvist@kbh.uu.se