Samskapande av digitala hälsoinnovationer, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, 50 %, Distans

  Startdatum: 13 juni 2022

  Slutdatum: 12 augusti 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-93108 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges på engelska och helt på distans, med en stor del självständigt lärande. För att underlätta för studenter i olika tidszoner, samt för studenter med andra åtaganden, kommer allt material finnas tillgängligt för studenterna att ta del av asynkront vid tider som passar deltagarna själva. Diskussioner kommer att föras i diskussionsforum för att möjliggöra dialog även asynkront. Kursen går på halvtid (20 h/vecka) vecka 24-26, därefter uppehåll i undervisning vecka 27-30 (tid för självstudier och projektarbete), och sen sker undervisning åter på halvtid vecka 31-32.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 1 maj 2022 – 1 juni 2022

Behörighet: 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom området innovation av digitala lösningar för hälso- och sjukvården samt omsorgen, utgående från de faktiska behov som patienter, närstående och hälsoprofessionerna har. Tvärvetenskapliga grupper av kursdeltagare identifierar tillsammans med intressenter skarpa behovsbaserade projekt och tar sedan i dialog med målgrupper (Public and patient involvement, PPI) fram lösningar på identifierade problem. Återkoppling på process och framtagna förslag till lösningar ges av lärare och mentorer, kursdeltagare ("peer learning") och potentiella användare av framtagna lösningar.

Kursen vänder sig till såväl yrkesverksamma som studenter vid utbildningar inom alla discipliner. Den önskade sammansättningen är en blandning av personer med klinisk bakgrund, relevant teknisk bakgrund (till exempel mjukvaruutvecklare, hälsoinformatiker eller datavetenskap) samt personer med egen erfarenhet av att vara patient och/eller närstående.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: kbh@kbh.uu.se

Maria Hägglund

E-post: maria.hagglund@kbh.uu.se