Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 1 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-93116 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs:

  Föreläsningar, seminarier och gruppövningar sker på distans via Zoom och läroplattormen Studium. Den eller de utåtriktade aktiviteterna sker på plats i Uppsala.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 1

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 6 februari 2023 – 19 februari 2023

Behörighet: 120 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

För att möta människors alltmer mångfasetterade vårdbehov krävs interprofessionell samverkan. Det innebär att två eller flera yrkesprofessioner interagerar, arbetar och lär av varandra för att leverera den högsta möjliga vårdkvaliteten. Genom denna samverkan ökar patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdens effektivitet och kvalitet förbättras. Den här kursen stärker din förmåga att bedriva interprofessionellt samverkansarbete i både praktik och teori.

Under kursen genomför du ett skarpt projekt i grupp tillsammans med studenter och yrkesverksamma från olika bakgrunder och professioner. Ni kommer att planera, genomföra och utvärdera en folkhälsoaktivitet utifrån allmänhetens behov. Här kan du se exempel på två folkhälsoaktiviteter som tidigare kursdeltagare genomfört: A student-driven Citizen engagement activity: Preparing students to empower the citizens in healthy self management och Citizen Engagement EIT Health Run-4h-Health.

Under kursen får du:

 • prova en uppsättning teoretiska verktyg och praktiska metoder för interprofessionell samverkan
 • träna på att samverka med andra professioner för att öka kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården
 • bygga din kompetens inom kommunikation och patient- och medborgarmedverkan. 

Kursen vänder sig till dig som läst minst fyra terminer på en universitetsutbildning med relevans för folkhälsoarbete sett ur i ett brett perspektiv. Kursen ges på halvfart under kvällstid och går därför att kombinera med annan utbildning eller arbete. Kursen ges huvudsakligen på engelska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B 1 tr, 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Frida Svedin

E-post: frida.svedin@kbh.uu.se