Hälsoinnovation - ett tvärvetenskapligt angreppssätt, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 25 %, Campus

  Startdatum: 1 september 2022

  Slutdatum: 15 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-43109 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 25 juli 2022 – 25 augusti 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursens vänder sig till dig på avancerad nivå och syftar till att du ska tillägna dig kunskap om, och insikt i, hur innovativa processer fungerar och hur innovationstänkande kan tillämpas på problemlösning i tvärvetenskapliga grupper. Fokus är innovationer/förnyelsearbete som möter behoven av utveckling inom hälsoområdet. Målsättningen är dessutom att skapa möten och nätverk med arbetsgivare, entreprenörer och innovationsstödjande aktörer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr 752 37 Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: kbh@kbh.uu.se

Klas Palm

E-post: klas.palm@angstrom.uu.se