Klinisk läkemedelsutveckling 2019/2020 (30 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-46000 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom naturvetenskap/medicin/farmaci (max 240 hp)

Behörighet: Minst 180 hp från medicinsk och/eller farmaceutisk fakultet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Anmärkning: Sökande som ej uppfyller kravet om 180 hp från medicinsk/farmaceutisk fakultet men som anses ha motsvarande kunskaper kan ansöka med reell kompetens och följa proceduren för reell kompetens på www.antagning.se.

Om kursen

Kursen ger dig en bred och djup kunskap omfattande de flesta stegen i ett läkemedels utveckling från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid klinisk prövningsmetodik där du lär dig att självständigt planera en större läkemedelsstudie. Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta självständigt som clinical trial associate eller motsvarande.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr 751 85 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-509297

Kristin Bryon (kursadministratör)

E-post: kristin.bryon@medsci.uu.se

Telefon: 018-611 42 40

Magnus Ringbom (biträdande kursledare)

E-post: magnus.ringbom@ucr.uu.se