Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-46000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap/medicin/farmaci (max 240 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 180 hp inom medicin/farmaci

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Anmärkning: Sökande som ej uppfyller kravet om 180 hp från medicinsk/farmaceutisk fakultet men som har motsvarande kunskaper kan ansöka om bedömning av reell kompetens.

Om kursen

Kursen ger dig en bred och djup kunskap omfattande de flesta stegen i ett läkemedels utveckling från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid klinisk prövningsmetodik där du lär dig att självständigt planera en större läkemedelsstudie. Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta självständigt som "clinical trial associate" eller motsvarande.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr 751 85 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Kristin Bryon (kursadministratör)

E-post: kristin.bryon@medsci.uu.se

Telefon: 018-611 42 40 (endast e-post 20/6 tom 20/7)

Elisabeth Palmcrantz-Graf (biträdande kursledare)

E-post: elisabeth.palmcrantz-graf@ucr.uu.se

Isabelle Lilja (biträdande kursledare)

E-post: isabelle.lilja@ucr.uu.se