Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 25 %, Campus

  Startdatum: 15 september 2021

  Slutdatum: 20 maj 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-42503 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 18 augusti 2021 – 15 september 2021

Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och verifierad aktuell yrkeserfarenhet inom området.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen ska ge ökade och fördjupade kunskaper i fysiologi/patofysiologi, behandling, vård och monitorering inom områdena respiration, cirkulation, njurfunktion, trauma, smärta, sedering och infektion. Kursen belyser även neuro-, barn-, thorax och brännskadeintensivvård. Etiska och juridiska frågeställningar diskuteras. Nya forskningsrön inom ovanstående ämnesområden belyses.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr

Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr, 751 85 UPPSALA

E-post: surgsci@surgsci.uu.se

Karin Norén

E-post: karin.noren@surgsci.uu.se