Fördjupningskurs inom kirurgiska vetenskaper 2019/2020 (15 hp)

HT19(Flexibel kursstart), 50 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-42506 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

VT20(Flexibel kursstart), 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-92506 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Behörighet: 180 hp på läkar-, biomedicin-, sjuksköterske- eller fysioterapeutprogrammet samt dokumenterad erfarenhet av projektarbete inom relevanta områden för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Anmärkning: Kursen har flexibel kursstart och går på helfart under halva terminen. Kursen omfattar ett projektarbete inom ett ämne som ska sammanfalla med inriktningen på något av institutionens forskningsprojekt. Ledig plats och tillgång till handledning inom ämnet är en förutsättning för att kursen ska ges. Du ska själv ta kontakt med en forskargrupp, för att ordna plats och handledare.

Om kursen

Kursen omfattar tio veckors arbete inom ramen för ett forskningsprojekt som bedrivs inom en av institutionens forskargrupper. Parallellt med detta bedrivs studier av relevant vetenskaplig litteratur. Kursens ämnesmässiga innehåll bestäms av vilken forskargrupp du väljer för ditt projektarbete.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr

Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA

E-post: surgsci@surgsci.uu.se

Ingalill Karlsson ingalill.karlsson@surgsci.uu.se

Telefon: 018-611 33 56