Fördjupningskurs inom kirurgiska vetenskaper, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021 (Flexibel kursstart), 50 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-42508 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

  Registrering: 16 augusti 2021 – 29 augusti 2021

 • Kursen är inställd.

  VT 2022 (Flexibel kursstart), 50 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-92508

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 180 hp från läkar-, biomedicin-, sjuksköterske- eller fysioterapeutprogrammet samt dokumenterad erfarenhet av projektarbete inom relevanta områden för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Anmärkning: Kursen har flexibel kursstart och går på helfart under halva terminen. Kursen omfattar ett projektarbete inom ett ämne som ska sammanfalla med inriktningen på något av institutionens forskningsprojekt. Ledig plats och tillgång till handledning inom ämnet är en förutsättning för att kursen ska ges. Du ska själv ta kontakt med en forskargrupp, för att ordna plats och handledare.

Om kursen

Kursen omfattar tio veckors arbete inom ramen för ett forskningsprojekt som bedrivs inom en av institutionens forskargrupper. Parallellt med detta bedrivs studier av relevant vetenskaplig litteratur. Kursens ämnesmässiga innehåll bestäms av vilken forskargrupp du väljer för ditt projektarbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr

Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr, 751 85 UPPSALA

E-post: surgsci@surgsci.uu.se

Ingalill Karlsson

E-post: ingalill.karlsson@surgsci.uu.se

Telefon: 018-611 33 56