Klinisk handledning 2019/2020 (4,5 hp)

HT19, 25 %, Campus

Startdatum: 9 september 2019

Slutdatum: 30 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-47406 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Logopedexamen om minst 180 hp samt minst ett års klinisk tjänstgöring.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10875 kr

Studieavgift, totalt: 10875 kr

Om kursen

Fokus för kursen är rollen att vara handledare i kliniskt arbete. Utifrån denna roll diskuteras olika former av lärande, speciellt peer learning och case-metodik. Vidare ges kunskap om olika faser i handledningsprocessen, som leder till ökad självständighet hos studenterna i kliniskt arbete och värdering och reflektion av de egna insatserna. Professionellt och etiskt förhållningssätt gentemot studenterna diskuteras och kursdeltagarna stimuleras att diskutera och reflektera över olika arbetssätt och planerade handledarinsatser. Kursdeltagarna undervisas i handledningssamtalets struktur och innehåll samt samtalsfärdigheter.
Kursdeltagarna får, på basis av deras handledningsområden, diskutera kursmål för den verksamhetsförlagda utbildningen och bedömning av studentens kliniska färdigheter.

Förutom aktivt deltagande i undervisningen författar du egna case och diskuterar den pedagogiska uppläggningen av dessa utifrån kurslitteraturen. Vidare ingår en skriftlig reflektionsuppgift kring handledarrollen som ska vara kopplad till kurslitteraturen.

Efter genomgången kurs

  • är du förtrogen med rollen att vara handledare åt studenter i kliniskt arbete utifrån ett professionellt förhållningssätt och god samtalsteknik
  • har du kunskap att se handledningen som en process som leder till studenternas självständighet i yrkesrollen
  • har du kunskap om olika former av aktiviteter för studentens lärande och utveckling
  • har du kunskap om målen för verksamhetsförlagd utbildning och kunskap om bedömning av studenters kliniska färdigheter

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3 751 23 UPPSALA

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se