Selektiv mutism hos barn och ungdomar - kartläggning och intervention, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 7 mars 2022

  Slutdatum: 22 maj 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-97401 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 december 2021 – 17 januari 2022

Behörighet: Logopedexamen, psykologexamen, speciallärarexamen eller specialpedagogexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Selektiv mutism är ett tillstånd där en person kan tala flytande och automatiserat i somliga situationer men inte andra. Talhämningen orsakas av ångest som uppstår då personen förväntas tala i vissa sammanhang, i vissa miljöer eller med vissa personer. För diagnos selektiv mutism, ska talhämningen inte bättre kunna förklaras av andra faktorer som exempelvis bristande språkförmåga, autism eller generell blyghet. Tillståndet ska även ha varat under en längre tid (inte enbart under någon enstaka vecka). Selektiv mutism debuterar i förskoleålder och tidig diagnos och behandling har visat sig påtagligt reducera risken för att svårigheterna ska bli befästa. Förekomst av selektiv mutism har undersökts i ett flertal studier och uppgifterna varierar från 0,18 % till 2 %.

I kursen ingår

 • barns normala språkutveckling (framförallt riktat till icke logopeder) samt en översiktlig beskrivning av mekanismerna bakom ångest och hur ångestreaktioner kan påverka barnets utveckling och inlärning (framförallt riktat till icke psykologer)
 • aktuella teorier om ångestreaktioner kopplat till den verbala uttrycksförmågan som påverkar barnets emotionella utveckling, självförtroende, kommunikativa kompetens, språkutveckling och kunskapsutveckling
 • utrednings- och diagnostikmetodik samt behandlingsmetodik vid direkt respektive indirekt behandling grundad på den litteratur och den erfarenhet som finns
 • en modell för handledningsmetodik mot förskola/skola samt vårdnadshavare.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt