Examensarbete i logopedi - masternivå 2020/2021 (30 hp)

VT21, 25 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 15 januari 2023

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-97402 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Logopedexamen om 240 hp alternativt logopedexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp samt kompletterande kurser i statistik och forskningsmetodik om minst 10,5 hp. För antagning krävs även intyg från programsamordnare/kursansvarig där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Anmärkning: Seminarieserien om vetenskaplig design och presentation, som ingår i kursen, är inte obligatorisk. Denna kurs ska läsas sist i en masterexamen.

Om kursen

Projektarbetet utformas individuellt. Projektplan och handledare ska godkännas av examinator innan projektet påbörjas. Du ska tillägna dig såväl djupa kunskaper inom valt projektområde som fördjupade färdigheter i vetenskapligt arbete. Denna kurs ska läsas sist i en masterexamen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3 751 23 UPPSALA

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se

Nadina Laurent

E-post: nadina.laurent@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 47 48