Examensarbete i logopedi - masternivå, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 25 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-97402 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 december 2021 – 6 januari 2022

Behörighet: Logopedexamen om 240 hp alternativt logopedexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp samt kompletterande kurser i statistik och forskningsmetodik om minst 10,5 hp. För antagning krävs även intyg från programsamordnare/kursansvarig där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Anmärkning: Seminarieserien om vetenskaplig design och presentation, som ingår i kursen, är inte obligatorisk. Denna kurs ska läsas sist i en masterexamen.

Om kursen

Projektarbetet utformas individuellt. Projektplan och handledare ska godkännas av examinator innan projektet påbörjas. Du ska tillägna dig såväl djupa kunskaper inom valt projektområde som fördjupade färdigheter i vetenskapligt arbete. Denna kurs ska läsas sist i en masterexamen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 UPPSALA

Julia Brummer

E-post: julia.brummer@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 41 22