Dyskalkyli, utredning av matematiksvårigheter, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 50 %, Campus

  Startdatum: 14 september 2020

  Slutdatum: 3 januari 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-47405 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 20 juli 2020 – 7 september 2020

Behörighet: Logopedexamen och minst 6 månaders yrkeserfarenhet inom logopedi. Intyg om yrkeserfarenhet ska bifogas med ansökan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Denna kurs ger samlad aktuell kunskap om normal och avvikande matematisk utveckling, om förhållandet mellan läs- och skrivsvårigheter och svårigheter med matematik, om förhållandet mellan dyslexi och dyskalkyli samt om utredning av matematisk förmåga. Kursen vänder sig till logopeder som i sin verksamhet gör dyslexiutredningar men även till övriga logopeder med intresse inom området.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3, 751 23 Uppsala

Box 593, 751 24 Uppsala

Telefon: 018-471 4735

Julia Brummer

E-post: julia.brummer@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 41 22