Dyskalkyli, utredning av matematiksvårigheter 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 14 september 2020

Slutdatum: 3 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-47405 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Logopedexamen och minst 6 månaders yrkeserfarenhet inom logopedi. Intyg om yrkeserfarenhet ska bifogas med ansökan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Denna kurs ger samlad aktuell kunskap om normal och avvikande matematisk utveckling, om förhållandet mellan läs- och skrivsvårigheter och svårigheter med matematik, om förhållandet mellan dyslexi och dyskalkyli samt om utredning av matematisk förmåga. Kursen vänder sig till logopeder som i sin verksamhet gör dyslexiutredningar men även till övriga logopeder med intresse inom området.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

BMC Husargatan 3 751 23 UPPSALA

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se

Stefan Pettersson

E-post: stefan.pettersson@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 41 22