Diabetesvård för barn och ungdom 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 29 mars 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-95604 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Sjuksköterskeexamen och minst 6 månaders yrkeserfarenhet som leg. sjuksköterska. Diabetesvård I, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Diabetes hos barn och ungdom. Egenvård vid diabetes. Barnets utvecklingsstadier, hormonella förändringar vid pubertet och inverkan på diabetes. Riskbeteenden. Undervisning barn/ungdomar. Föräldrastöd till barn och ungdomar med diabetes. Insulinbehandling barn/ungdomar. Akuta komplikationer på grund av diabetes. Kvalitetsutveckling och evidensbaserad diabetesvård.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr 751 85 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-509297

Anna Lindholm Olinder

E-post: anna.lindholm-olinder@medsci.uu.se

Telefon: 070-484 63 54