Diabetesvård I 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 9 november 2020

Slutdatum: 15 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-45600 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Sjuksköterskeexamen och minst 6 månaders yrkeserfarenhet som leg. sjuksköterska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen avser att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om diabetes mellitus för att bättre kunna tillgodose patientens individuella behov av utbildning och omvårdnad.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr 751 85 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fax: 018-509297

Violeta Armijo del Valle

E-post: violeta.armijo_del_valle@medsci.uu.se