Grundläggande medicinsk genetik, 4,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 3 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-42000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad. Vi kommunicerar via nätet i studieplattformen Studium, där inspelade föreläsningar och annat studiematerial finns. Kursen avslutas med en hemtentamen som är tillgänglig via nätet.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 8 augusti 2022 – 19 september 2022

 • VT 2023, 25 %, Distans

  Startdatum: 27 februari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-92000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad. Vi kommunicerar via nätet i studieplattformen Studium, där inspelade föreläsningar och annat studiematerial finns. Kursen avslutas med en hemtentamen som är tillgänglig via nätet.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 16 januari 2023 – 12 februari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 9750 kr

Studieavgift, totalt: 9750 kr

Om kursen

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om det humana genomets sammansättning, samt genetiska mekanismer för DNA-replikation, mutagenes, reparation och rekombination. Kursen syftar till att ge kännedom om genetiska faktorers betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar hos människan och för variation av normala egenskaper. Olika metoder för att studera genomet och genetiska sjukdomar diskuteras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Nils-Erik Heldin

E-post: nils-erik.heldin@igp.uu.se

Telefon: 018-471 46 79