Experimentell immunologi, genetik och patologi 2019/2020 (7,5 hp)

Sommar 2019(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 10 juni 2019

Slutdatum: 7 juli 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-92025 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Sommar 2019(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 29 juli 2019

Slutdatum: 1 september 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-42009 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Behörighet: Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci eller biologi. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Valfri studietakt.

Om kursen

Fördjupningskurs inom huvudområdet medicinsk vetenskap, där du under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete inom något av följande ämnesinriktningar: klinisk immunologi, genetik eller patologi. Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde. Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, teoretiska diskussioner samt seminarier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Fax: 018-471 5077

Nils-Erik Heldin

E-post: nils-erik.heldin@igp.uu.se

Telefon: 018-471 46 79